Shinjuku, Mai 2002 / Shinjuku

Pachinko, Shinjuku, Tokyo, Japon.

Pachinko, Shinjuku, Tokyo, Japon.


(c) 2002 by Yves Lafon