Shinjuku, Mai 2002

Paphiopedilum major, ou sabot de venus. Jardin de Shinjuku, Tokyo, Japon.

Shinjuku

Platycerium bifurcatum, corne d'elan ou corne de cerf. Jardin de Shinjuku, Tokyo, Japon.

Shinjuku

Peintre champetre, Parc de Shinjuku, Tokyo, Japon.

Shinjuku

Detente dans la ville, parc de Shinjuku, Tokyo, Japon.

Shinjuku

Feuillage, parc de Shinjuku, Tokyo, Japon.

Shinjuku

Sortie de la gare de Shinjuku, Tokyo, Japon.

Shinjuku

Ecran Alta, Shinjuku, Tokyo, Japon.

Shinjuku

Croisement, Shinjuku, Tokyo, Japon.

Shinjuku

Cohabitation, Shinjuku, Tokyo, Japon.

Shinjuku

Punks underground, Shinjuku, Tokyo, Japon.

Shinjuku

Punks, Shinjuku, Tokyo, Japon.

Shinjuku

Un endroit avec plein de petits restaurants a yakitori, Shinjuku, Tokyo, Japon.

Shinjuku

Immeubles et publicites, Shinjuku, Tokyo, Japon.

Shinjuku

Immeubles et publicites, Shinjuku, Tokyo, Japon.

Shinjuku

Pachinko, Shinjuku, Tokyo, Japon.

Shinjuku

previous

(c) 2002 by Yves Lafon