Shinjuku, Mai 2002 / Shinjuku

Paphiopedilum major, ou sabot de venus. Jardin de Shinjuku, Tokyo, Japon.

Paphiopedilum major, ou sabot de venus. Jardin de Shinjuku, Tokyo, Japon.


(c) 2002 by Yves Lafon