Shinjuku, Mai 2002 / Shinjuku

Un endroit avec plein de petits restaurants a yakitori, Shinjuku, Tokyo, Japon.

Un endroit avec plein de petits restaurants a yakitori, Shinjuku, Tokyo, Japon.


(c) 2002 by Yves Lafon