Shinjuku, Mai 2002 / Shinjuku

Peintre champetre, Parc de Shinjuku, Tokyo, Japon.

Peintre champetre, Parc de Shinjuku, Tokyo, Japon.


(c) 2002 by Yves Lafon