Shinjuku, Mai 2002 / Shinjuku

Feuille de palmier Jardin de Shinjuku, Tokyo, Japon.

Feuille de palmier Jardin de Shinjuku, Tokyo, Japon.


(c) 2002 by Yves Lafon