Nice / Jardins Massena

Un bassin a l'arret des jardins Massena, Nice, France

Un bassin a l'arret des jardins Massena, Nice, France


(c) 1991-2002 by Yves Lafon